Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

loveistrue
5658 3631 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viaNotimportanat Notimportanat
loveistrue
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
loveistrue
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
loveistrue
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks

July 18 2017

loveistrue
3593 a676
Reposted fromoutline outline viatruustme truustme
6850 0909 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
6869 ed95 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
loveistrue
1371 9976
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
loveistrue
2224 29a7 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoutoflove outoflove
loveistrue
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns

July 16 2017

loveistrue
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
loveistrue
5441 9405
loveistrue
8279 25c1 500
Reposted fromslodziak slodziak viaphilomath philomath
6431 fc14 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath

July 13 2017

loveistrue
loveistrue
7571 136e
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
loveistrue
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viamalinowowa malinowowa

July 10 2017

loveistrue
2275 a6f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianadelle nadelle

July 07 2017

loveistrue
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr via100suns 100suns

July 06 2017

loveistrue
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl