Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2019

loveistrue
3438 09be 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaitcouldbeworse itcouldbeworse
loveistrue
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
loveistrue
8936 ac70 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
loveistrue
2305 2cd7 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa

February 25 2019

loveistrue
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
loveistrue
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viaMySoupx3 MySoupx3
loveistrue
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viawakemeupx wakemeupx
loveistrue
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
loveistrue
3076 fc59
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
loveistrue
Wyrzucam to z głowy. Nie analizuję. Tyle się dzieje, że szkoda mi czasu. Jeśli mi ktoś zalazł za skórę czy w jakimś tam sposób krzywdę zrobił, przestaje dla mnie istnieć.
— Janusz Chabior
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
loveistrue
5111 7f1d
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
loveistrue
9611 4383 500
Reposted fromsoftboi softboi viamalinowowa malinowowa
loveistrue
4732 a9f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viamalinowowa malinowowa
loveistrue
4526 0fcf
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle

February 21 2019

loveistrue
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaphilomath philomath
3253 8052
Reposted fromerial erial viaphilomath philomath
loveistrue
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea vialandofmagic landofmagic
loveistrue
9281 96a3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vialandofmagic landofmagic
loveistrue

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl