Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

loveistrue

Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić

— Mały Książe
Reposted fromcasanovared casanovared viaoutoflove outoflove

October 22 2017

loveistrue
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
9394 75c2 500
Reposted fromerial erial via100suns 100suns

October 19 2017

loveistrue
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaoutoflove outoflove
loveistrue
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaoutoflove outoflove

October 17 2017

2830 edc4
Reposted fromunco unco viaoutoflove outoflove
loveistrue
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxironical xironical
loveistrue
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutoflove outoflove

October 16 2017

loveistrue
1196 6b1e 500
loveistrue
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaoutoflove outoflove
loveistrue
1239 3175
Reposted fromdailylife dailylife viaoutoflove outoflove
loveistrue
9214 b2c7
Reposted fromcreure creure viaoutoflove outoflove
loveistrue

October 14 2017

loveistrue
3170 a571 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues

October 13 2017

3073 df29
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaMonia94 Monia94
loveistrue
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viaMonia94 Monia94
3165 7633 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaMonia94 Monia94
loveistrue
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viatriste triste
loveistrue
6121 39de
Reposted fromoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl