Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

loveistrue
0887 f3ba 500
Reposted fromoll oll viaphilomath philomath
loveistrue
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
loveistrue
0889 54c9
Reposted fromJustVicky JustVicky viawakemeupx wakemeupx
loveistrue

July 20 2019

loveistrue
2656 709c 500
Reposted fromtichga tichga vianoisetales noisetales
loveistrue
4428 92db 500
Reposted fromnenya nenya vianoisetales noisetales
loveistrue
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan vianadelle nadelle
loveistrue
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianadelle nadelle
loveistrue
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadelle nadelle
loveistrue
1452 9626
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
loveistrue
9010 22d0
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
loveistrue
3632 17b1
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
loveistrue
4084 85a2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 16 2019

loveistrue
Nocą ludzie mają skłonności do wyolbrzymiania wszystkiego.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
loveistrue
7328 dc2e 500
Reposted fromkrzysk krzysk via100suns 100suns
loveistrue
1019 c3d8
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viawakemeupx wakemeupx
loveistrue
9797 6d5b
Reposted fromkarahippie karahippie viawakemeupx wakemeupx
loveistrue
loveistrue
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
loveistrue
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl