Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
loveistrue
4156 0ace
Reposted fromiamstrong iamstrong viatruustme truustme
loveistrue
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath
loveistrue
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

August 12 2017

loveistrue
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam".
— Adam Woronowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
loveistrue
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
4892 5b6f
Reposted fromget-fit get-fit viaoutoflove outoflove
loveistrue
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromataszka ataszka viaoutoflove outoflove
loveistrue
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
8554 97b1 500
Reposted fromlaluna laluna viaoutoflove outoflove
loveistrue
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
3439 fcad 500

ocea:

Just a friendly reminder that you are absolutely beautiful. 

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues

August 02 2017

loveistrue
3043 f922
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
loveistrue
9705 a506
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

July 30 2017

loveistrue
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
loveistrue
4590 385f 500
Reposted fromoutoflove outoflove
loveistrue
8863 311d
Reposted frommaking-love making-love via100suns 100suns
loveistrue
3649 bba0 500
Reposted frompiehus piehus viaxironical xironical
loveistrue
5431 9eac 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl