Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

9845 abe9 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
4494 55f6 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
4493 cfcf
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues

August 29 2017

loveistrue
2220 8213
loveistrue
2219 b0b5

August 26 2017

loveistrue
loveistrue
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoppyseed poppyseed
loveistrue
Tak to jest. Czasami na kogoś spoglądasz i od razu nie lubisz.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
5944 a789 500
loveistrue
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaoutoflove outoflove
loveistrue
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove

August 23 2017

loveistrue
5847 05ef

August 22 2017

loveistrue
2508 cbae

August 20 2017

loveistrue
5246 d340 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacoeurina coeurina
9276 7b3d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
loveistrue
Wieczorem chce Cię najbardziej
loveistrue
5221 d8e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook

August 18 2017

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
loveistrue
4156 0ace
Reposted fromiamstrong iamstrong viatruustme truustme
loveistrue
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl