Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

loveistrue
Reposted fromjasminum jasminum viabesomebody besomebody
loveistrue

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

http://kobietanakonkretach.pl/samotnosc-w-wielkim-miescie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabesomebody besomebody

September 21 2017

loveistrue
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaoutoflove outoflove
loveistrue

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaumierajstad umierajstad
loveistrue
6273 74e0 500
Reposted fromoutoflove outoflove

September 19 2017

loveistrue
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viaoutoflove outoflove
loveistrue
9889 f1e5 500

September 18 2017

loveistrue
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaphilomath philomath
loveistrue
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viawszystkodupa wszystkodupa

September 16 2017

loveistrue
8654 9000
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaphilomath philomath
loveistrue
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter

September 15 2017

loveistrue
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove

September 14 2017

loveistrue
1914 0451
Reposted fromfitvet fitvet viazabka zabka
loveistrue
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaoutoflove outoflove
loveistrue
5707 480f 500
Reposted fromoutoflove outoflove
loveistrue
5744 9064
Reposted fromoutoflove outoflove
loveistrue
5747 76f0 500
Reposted fromoutoflove outoflove
loveistrue
5749 4cba 500
Reposted fromoutoflove outoflove
loveistrue
5771 b854
Reposted fromoutoflove outoflove
loveistrue
2809 dd63 500
Reposted fromoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl