Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

loveistrue

December 29 2019

loveistrue
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
loveistrue
0556 775a 500
Reposted frompanpancerny panpancerny viawszystkodupa wszystkodupa
loveistrue
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viawszystkodupa wszystkodupa

December 26 2019

loveistrue
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viawszystkodupa wszystkodupa
loveistrue
4529 bd3a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
loveistrue
To bliscy są w tych dniach najważniejsi, a nie czerwony barszcz. Można przygotować pyszną kolację bez niego, ale nie da się spędzić cudownych świąt w samotności.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
loveistrue
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viawszystkodupa wszystkodupa

December 22 2019

loveistrue
2654 4ae5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianadelle nadelle
loveistrue
7428 fb74
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianadelle nadelle
loveistrue
4233 a435
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
loveistrue
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
loveistrue
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
loveistrue
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
loveistrue
4529 bd3a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianadelle nadelle

December 16 2019

loveistrue
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
loveistrue
7428 fb74
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viawszystkodupa wszystkodupa
loveistrue
9743 fd98 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
loveistrue
6032 91cb 500
Reposted fromzciach zciach viawishyouwerehere wishyouwerehere
loveistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl